Oldenburg Advokatfirma

Egeninkasso og fremmedinkasso

Egeninkasso og fremmedinkasso lyder som to sider af samme sag. Og det er det egentlig også.

På denne side kan du blive klogere på, hvad forskellen er, og hvornår det kan betale sig at få en professionel inkassopartner.

Læs med nedenfor og bliv klogere på, om du skal vælge egeninkasso eller fremmedinkasso, eller kontakt os for at få en gratis vurdering fra en inkassoadvokat.

Hvad er forskellen på egeninkasso og fremmedinkasso?

Egeninkasso og fremmedinkasso defineres som henholdsvis den situation, hvor kreditor selv forestår inddrivelsen, og den hvor kreditor lader en anden inddrive sin fordring.

Egeninkasso er altså blot inkasso, der foretages hos kreditor selv, uden bistand fra en professionel partner.

Fremmedinkasso er derimod enhver situation, hvor inddrivelsen foretages hos f.eks. et inkassoselskab eller en advokat.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis kreditor selv tager sagen til inkasso, kan kreditor i princippet gøre de samme ting som en ekstern inkassopartner.

Kreditor kan således sende inkassobreve til skyldneren, indgå frivillige forlig, sende sagen i fogedretten mv.

Egeninkasso består typisk i, at kreditor har en særlig afdeling, som kontakter virksomhedens dårlige betalere med henblik på at opnå betaling.

Det kan f.eks. være ved at rette skriftlig henvendelse til skyldnere og fremsende forslag til firvillige forlig med afdragsaftaler.

Men kreditor kan altså også selv sende en inkassosag i foged- eller civilretten.

For at hjælpe dig med at opkræve alle lovlige gebyrer og omkostninger, har vi lavet en gratis omkostningsberegner. Den kan du finde lige her.

Hvad kan en inkassopartner gøre?

Selvom inkassopartnere i teorien ikke kan gøre mere end kreditor selv kan, så vil det ofte være en anden historie i praksis.

En inkassopartner, vil typisk have et bedre kendskab til de forskellige inkassoskridt, samt evnen til at vurdere, hvornår det er nødvendigt at gøre brug af hvilket inkassomiddel.

Det kan f.eks. være relevant at vurdere, om skyldner skal sendes i fogedretten eller begæres konkurs.

En inkassopartner vil typisk også have indgået nødvendige aftaler, så skyldnere kan registreres i RKI eller det kan undersøges, om skylder ejer aktiver i form af hus eller bil.

Herudover kan inkassopartnere have den fordel, at det kan virke som pressionsmiddel over for skyldner, at det er en professionel, der kontakter skyldneren.

Mange skyldnere er mere tilbøjelige til at betale, hvis et inkassobrev kommer fra et inkassoselskab eller en advokat.

Spørg en advokat med speciale i inkasso

Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af din sag.

O

Satser for egeninkasso og fremmedinkasso

Satserne for egeninkasso og fremmedinkasso findes i “Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”.

I denne bekendtgørelse findes to tabeller. Én der finder anvendelse for egeninkasso og én der finder anvendelse for fremmedinkasso.

Tabellerne indeholder de satser, der højst må opkræves i inkassoomkostninger for den enkelte fordring.

Når man skal vurdere, hvilken sats, man må opkræve, skal man gå ud fra det skyldige beløb inkl. moms, men uden tillæg af renter eller andre omkostninger.

Satserne for egeninkasso findes her:

Kravets størrelseInkassoomkostninger
0 - 1.000 kr.300 kr.
1.001 - 2.500 kr.500 kr.
2.501 - 5.000 kr.650 kr.
5.001 - 10.000 kr.850 kr.
10.001 - 25.000 kr.1.150 kr.
25.001 - 50.000 kr.1.400 kr.
50.001 - 100.000 kr.1.850 kr.
100.001 - 250.000 kr.2.550 kr.
250.001 - 500.000 kr.4.250 kr.

Satserne for fremmedinkasso findes her:

Kravets størrelseInkassoomkostninger
0 - 1.000 kr.400 kr.
1.001 - 2.500 kr.700 kr.
2.501 - 5.000 kr.1.000 kr.
5.001 - 10.000 kr.1.300 kr.
10.001 - 25.000 kr.1.700 kr.
25.001 - 50.000 kr.2.250 kr.
50.001 - 100.000 kr.2.850 kr.
100.001 - 250.000 kr.3.850 kr.
250.001 - 500.000 kr.6.400 kr.

Kan fremmedinkasso betale sig?

Hvorvidt det kan betale sig, at få en professionel til at forestå inddrivelsen, afhænger både af hvilket krav, der er tale om, samt hvilken inkassopartner man vælger.

Jo større kravet f.eks. er, des mere kan man tillade sig at betale sig fra inddrivelsen af det.

Mange inkassopartnere tilbyder såkaldte no cure no pay-løsninger, hvor der kun skal betales, hvis kravet rent faktisk inddrives.

Dette kan naturligvis være en god løsning, så længe prisen ved “pay” ikke er uforholdsmæssigt høj.

Omvendt kan det være en fordel at få frigjort noget tid til sin egen virksomhed, ved at lade andre stå for virksomhedens inkasso.

I mange tilfælde kan udgifterne til inkasso dækkes af de omkostninger, der kan opkræves hos skyldneren.

Kontakt os for at høre mere om egeninkasso og fremmedinkasso.

Få en gratis vurdering

O