Oldenburg Advokatfirma

Egeninkasso og fremmedinkasso

Egeninkasso og fremmedinkasso lyder som to sider af samme sag. Og det er det egentlig også.

På denne side kan du blive klogere på, hvad forskellen er, og hvornår det kan betale sig at få en professionel inkassopartner.

Læs med nedenfor og bliv klogere på, om du skal vælge egeninkasso eller fremmedinkasso, eller kontakt os for at få en gratis vurdering fra en inkassoadvokat.

Hvad er forskellen på egeninkasso og fremmedinkasso?

Egeninkasso og fremmedinkasso defineres som henholdsvis den situation, hvor kreditor selv forestår inddrivelsen, og den hvor kreditor lader en anden inddrive sin fordring.

Egeninkasso er altså blot inkasso, der foretages hos kreditor selv, uden bistand fra en professionel partner.

Fremmedinkasso er derimod enhver situation, hvor inddrivelsen foretages hos f.eks. et inkassoselskab eller en advokat.

Hvad kan man selv gøre?

Som beskrevet ovenfor, viser undersøgelser, at der er større sandsynlighed for at få betaling, hvis man rykker for betaling tidligt.

Allerede af den grund kan det virke nødvendigt at sende påkrav og rykkere, når en kunde overskrider sin betalingsfrist.

Ofte vil manglende betaling skyldes en forglemmelse, og i sådanne tilfælde vil det ligeledes være en god idé at sende en påmindelse eller rykker til din kunde.

Hvis man påtænker at opkræve rykkergebyrer og renter, skal der ligeledes sendes enten en rykker eller et påkrav til skyldneren.

Derudover er det et krav, hvis man senere vil tage sagen til inkasso, at der forinden er sendt en rykker eller en påmindelse med varsel om, at kravet tages til inkasso, hvis det ikke betales.

Hvad kan en inkassopartner gøre?

Lovgivningen indeholder ingen regler om, hvad der skal stå i en rykker.

Men fra retspraksis kan det udledes, at en rykker skal indeholde visse oplysninger for at kunne medføre retten til at opkræve rykkergebyr.

I en rykker skal der således for det første stå, hvad kravet vedrører, så modtageren kan gøre sig bekendt med, hvad der rykkes for.

Der skal naturligvis også fremgå oplysninger om, hvortil der skal betales og hvem der betales til.

Derudover skal det fremgå, om der opkræves et rykkergebyr (100 kr.) samt om der opkræves renter.

Endelig skal der fremgå en betalingsfrist og oplysning om, hvad der vil ske, hvis kravet ikke betales.

Det betyder naturligvis ikke, at man skal redegøre for alle fremtidige skridt i sagen, men hvis man påtænker at tage sagen til inkasso, skal man have varslet dette på forhånd.

Satser for egeninkasso og fremmedinkasso

Det følger af rentelovens § 9 b, stk. 2, at der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykker, dog højst for 3 skrivelser.

Der kan sagtens kræves et rykkergebyr der er lavere end 100 kr. og der kan sagtens sendes flere eller færre end 3 rykkere.

Men der kan højst opkræves i alt 300 kr. fordelt over højst 3 rykkere.

Hvis der handles mellem erhvervsdrivende, kan der dog gyldigt indgås aftale om, at der kan opkræves et højere rykkergebyr.

Dette kan f.eks. fremgå af en kontrakt eller et sæt forretningsbetingelser.

I forhold mellem erhvervsdrivende kan der derudover kræves et såkaldt kompensationsbeløb på 310 kr. for hver faktura, der ikke betales rettidigt.

Kompensationsbeløbet kan modsat rykkergebyret opkræves uanset om der sendes en rykker eller ej.

Kompensationsbeløbet kan dog ikke opkræves hos skyldnere, der ikke er erhvervsdrivende.

Udover rykkergebyrer og kompensationsbeløb, kan der opkræves inkassoomkostninger, når sagen tages til inkasso.

Læs mere om inkassoomkostninger.

Kan fremmedinkasso betale sig?

Hvorvidt det kan betale sig, at få en professionel til at forestå inddrivelsen, afhænger både af hvilket krav, der er tale om, samt hvilken inkassopartner man vælger.

Jo større kravet f.eks. er, des mere kan man tillade sig at betale sig fra inddrivelsen af det.

Mange inkassopartnere tilbyder såkaldte no cure no pay-løsninger, hvor der kun skal betales, hvis kravet rent faktisk inddrives.

Dette kan naturligvis være en god løsning, så længe prisen ved “pay” ikke er uforholdsmæssigt høj.

Omvendt kan det være en fordel at få frigjort noget tid til sin egen virksomhed, ved at lade andre stå for virksomhedens inkasso.

I mange tilfælde kan udgifterne til inkasso dækkes af de omkostninger, der kan opkræves hos skyldneren.

Du kan læse mere om inkassoomkostninger her.

Kontakt os for at høre mere om egeninkasso og fremmedinkasso.

Spørg en advokat med speciale i inkasso

O

Få en gratis vurdering

O

Har du brug for en inkassoadvokat?

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.