Oldenburg Advokatfirma

Undgå disse 5 fælder, når du flytter fra din lejebolig

Undgå disse 5 fælder når du flytter fra din lejebolig

Når du flytter fra dit lejemål, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Læs med for at Undgå disse 5 fælder, når du flytter fra din lejebolig.

1. Betaling af husleje i opsigelsesperioden

Du skal som udgangspunkt betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Det gælder uanset om du rent faktisk bor i lejemålet eller ej.

Har du opsagt dit lejemål med 3 måneders opsigelse, kan du ende med at betale dobbelt husleje i en periode. Hvis du flytter inden udløbet af denne periode, skal du nemlig betale til både din nye og din gamle udlejer.

Det kan fremgå af din lejekontrakt, at du skal flytte ud af dit lejemål senest 14 dage inden udløbet af opsigelsesperioden. Det skyldes, at din udlejer skal nå at sætte lejemålet i stand, inden der flytter en ny lejer ind.

Du vil også være forpligtet til at betale husleje i disse sidste 14 dage, selvom du ikke har ret til at bo i lejemålet.

Hvis du har betalt forudbetalt husleje, kan du bo dette op i din opsigelsesperiode.

Du behøver i dette tilfælde ikke at betale husleje udover den forudbetaling, du allerede har foretaget.

Undtagelsen til ovenstående er selvfølgelig, hvis der flytter en ny lejer ind i lejemålet, inden din opsigelsesperiode er ophørt.

Din udlejer kan nemlig ikke kræve dobbelt betaling for samme lejeperiode.

Din udlejer har endda pligt til at forsøge at finde en ny lejer, hvis du er flyttet inden udløbet af din opsigelsesperiode.

Dog kun hvis lejemålet fortsat skal udlejes til beboelse.

2. Udlejers pligt til udlevering af fraflytningsrapport

Udlejer har som udgangspunkt pligt til at afholde flyttesyn og udarbejde en fraflytningsrapport.

Fraflytningsrapporten udarbejdes på baggrund af det afholdte flyttesyn. Og skal indeholde en opgørelse over de udbedringer og istandsættelser, der skal foretages i lejemålet, og som fratrækkes dit depositum.

Hvis du deltager i flyttesynet, kan din udlejer udlevere fraflytningsrapporten umiddelbart efter gennemgangen af lejemålet.

Bliver du bedt om at underskrive rapporten allerede på dette tidspunkt, skal du dog være helt sikker på, at der ikke fremgår forhold af rapporten, som du ikke skal hæfte for.

Det risikerer du nemlig at ende med, hvis du skriver under på det. Du kan i stedet bede din udlejer om at sende en kopi til dig efterfølgende.

Underskriver du ikke fraflytningsrapporten med det samme, har din udlejer som udgangspunkt 14 dage til af sende fraflytningsrapporten til dig.

Det samme gælder, hvis du ikke har deltaget i flyttesynet.

Overholder udlejer ikke denne frist, kan han ikke gøre noget krav gældende mod dig. Du vil i så fald have krav på at få hele dit depositum udbetalt.

Hvis der er tale om en privat udlejer, som kun udlejer et enkelt lejemål, behøver udlejeren ikke at afholde et flyttesyn.

Men der skal fortsat sendes en fraflytningsrapport senest 14 dage efter fraflytningen.

3. Krav på tilbagebetaling af depositum

De fleste lejere har indbetalt et depositum til deres udlejer, inden de flyttede ind i deres lejemål.

Ved lejemålets ophør skal lejemålet sættes i stand, hvilket vil medføre en række omkostninger. Disse omkostninger skal så vidt det er muligt trækkes ud af depositummet.

Den resterende del af depositummet har du naturligvis krav på at få udbetalt.

Ofte vil hele depositummet gå til istandsættelse og udbedring af mangler. Men det er altså ikke ualmindeligt, at der fortsat er en del tilbage, som du har krav på at få udbetalt.

Når du modtager din flytteopgørelse, kan du se, hvor meget af dit depositum, du har krav på at få tilbagebetalt.

Udlejers krav på istandsættelse er et erstatningskrav, så udlejer kan kun opkræve beløb, som udlejer også selv har betalt.

Der kan altså ikke indsættes fiktive beløb for krav, som udlejer ikke selv har betalt for.

4. Istandsættelse af lejemålet

Som beskrevet ovenfor er det ofte aftalt, at lejemålet skal istandsættes, så det kan blive gjort klart til en ny lejer.

Hvis intet andet er aftalt, skal lejemålet altid afleveres rengjort og i samme stand, som det var i, da du overtog det. Dog med fradrag for den naturlige slid og ælde.

I praksis er det oftest aftalt, at lejemålet skal afleveres normalistandsat.

Normalistandsættelse dækker over den almindelige maling, tapetsering, hvidtning og behandling af gulve.

I ældre lejemål kan der være aftalt vilkår om nyistandsættelse. Nyistandsættelse betyder, at lejemålet skal bringes i en sådan stand, at det fremstår som nyt. Dette er et meget byrdefuldt vilkår og kan ende med at blive en dyr fornøjelse.

Hvis nyistandsættelse er aftalt før den 1. juli 2015, gælder vilkåret stadig, selvom du først er flyttet efter denne dato.

Hvis du har underskrevet en lejekontrakt efter den 1. juli 2015, er du ikke bundet af et vilkår herom, selvom det fremgår tydeligt af lejekontrakten.

Under alle omstændigheder kan din udlejer aldrig kræve, at lejemålet bringes i en bedre stand, end det var i, da du overtog det.

Du har som udgangspunkt krav på selv at foretage istandsættelsen.

Men hvis denne ikke lever op til udlejers berettigede forventninger, kan udlejer foretage yderligere istandsættelse for din regning.

5. Hvis din samlever bliver boende

Det hænder desværre ofte, at folk af den ene eller anden årsag ikke længere skal bo sammen.

Der gælder særlige regler for, hvem der kan få lov til at blive boende. Du kan læse mere om disse regler her.

Men hvis du ønsker at flytte fra et lejemål, hvor du tidligere har boet sammen med en anden, er det vigtigt, at du får opsagt dine forpligtelser over for den tidligere udlejer.

Hvis dit navn ikke fremgår af lejekontrakten, behøver du dog ikke gøre noget.

Du kan i den situation blot flytte ud fra den ene dag til den anden, uden at hæfte yderligere i lejeforholdet.

Fremgår dit navn derimod af kontrakten, er det vigtigt, at du giver din udlejer besked om, at du flytter.

Når du har givet din udlejer besked, hæfter du ikke længere for krav, der udspringer af lejeaftalen.

Det kan enten aftales, at din tidligere samlever overtager hele depositummet og blot fortsætter på de tidligere vilkår, eller det kan aftales, at der laves en fiktiv flytteopgørelse.

Dette kan I blot aftale indbyrdes, men det er under alle omstændigheder en god idé at give jeres udlejer besked.

Hvis kun dit navn fremgår af kontrakten, men aftaler I, at din samlever skal blive boende, og har han eller hun ret til det, er det vigtigt, at I meddeler dette over for jeres udlejer.

Så risikerer du ikke at hænge på regningen for et lejemål, som du ikke længere bor i.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du er stillet, når du flytter fra din lejebolig, så er du velkommen til at kontakte os lige her.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

O

Få en gratis vurdering