Oldenburg Advokatfirma

Få hjælp til at udarbejde en kontrakt

Hellere spørg en gang for meget end en gang for lidt.

Det kan blive dyrt at lade være.

Så nemt er det

Send oplysninger

Send os en kort beskrivelse af din udfordring samt en redegørelse for, hvad du ønsker vores hjælp til.

Gratis vurdering

Vi gennemgår sagen, indhenter yderligere dokumentation og drøfter sagen med dig. Helt uden beregning.

Udarbejd kontrakt

Vi finder i fællesskab med dig ud af, om du ønsker vores hjælp til at udarbejde en kontrakt.

Bare sig til

Gratis vurdering

Det koster ikke noget at spørge.

Kontakt os via formularen til højre, så vender vi tilbage inden for 48 timer med en vurdering af din sag.

Priser

Vi tilbyder en fast pris på baggrund af den enkelte opgave.

I øvrige tilfælde afregnes efter medgået tid til en timepris på 1.850 kr. ekskl. moms.

Gratis vurdering

O

Læs mere om udarbejdelse af kontrakter

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser, handelsbetingelser eller salgs- og leveringsbetingelser; kært barn har mange navne.

Din virksomheds forretningsbetingelser er de betingelser, der skal danne grundlaget for din virksomheds aftaler med sine kunder.

Der kan udarbejdes et særskilt sæt af betingelser til et konkret aftaleforhold, men ofte vil forretningsbetingelserne være et standarddokument med generelle betingelser, som finder anvendelse på alle virksomhedens aftaleforhold.

Forretningsbetingelserne skal supplere de individuelle vilkår, der gælder for den enkelte aftale og som f.eks. er nedfældet i en kontrakt.

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftaler anvendes på aftaleforhold mellem to eller flere parter, som har en forventning om at have et længerevarende samarbejde.

Med en samarbejdsaftale kan man aftale rammerne for samarbejdet og derved sikre, at der ikke opstår usikkerheder længere nede ad vejen.

En samarbejdsaftale bør indeholde oplysninger om formålet med samarbejdet, parternes rettigheder og pligter, priser, varighed, opsigelse og misligholdelse.

Der findes ingen lovregulering for udarbejdelse af samarbejdsaftaler, der således blot er underlagt aftalelovens regler.

Ansættelseskontrakt

Det er lovpligtigt for en arbejdsgiver at udfærdige en skriftlig ansættelseskontrakt.

Arbejdsgiveren bærer bevisbyrden for, at der er blevet udfærdiget og udleveret en ansættelseskontrakt inden for 1 måned efter medarbejderens tiltræden.

Der skal i en ansættelseskontrakt anføres oplysninger om parternes navne og adresser, arbejdsstedets beliggenhed, beskrivelse af arbejdet, starttidspunkt, varighed, ferierettigheder, opsigelsesvarsler, oplysninger om løn, arbejdstid, evt. kollektive overenskomster der regulerer arbejdsforholdet samt øvrige væsentlige betingelser.

Manglende overholdelse af ansættelsesbevisloven kan medføre, at arbejdsgiveren bliver pålagt en bøde.

Privatlivspolitik (GDPR)

Enhver virksomhed der har ansætte eller med kunder at gøre, behandler i et eller andet omfang personoplysninger.

I medfør af databeskyttelsesloven og den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) har virksomheder en række pligter i forbindelse med behandling af personoplysninger.

En privatlivspolitik er en beskrivelse af virksomhedens behandling af disse oplysninger samt de registreredes rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Foruden en privatlivspolitik bør en virksomhed indgå databehandleraftaler med sine samarbejdspartnere om behandling af oplysninger, der videregives virksomhederne imellem.

Hemmeligholdelsesaftale (NDA)

En Non Disclosure Agreement (NDA) er en aftale om hemmeligholdelse, der indgås af en eller flere parter med henblik på at beskytte mod videregivelse af fortrolige oplysninger.

Hemmeligholdelsesaftaler benyttes typisk i forbindelse med etablering af samarbejder, under due diligence i virksomhedsoverdragelser eller ved investeringsrunder for opstartsvirksomheder der søger kapital.

Ifølge dansk ret er parterne underlagt en loyalitetsforpligtelse, der bl.a. omfatter fortrolighed. Derfor anvendes hemmeligholdelsesaftaler oftest i tilfælde, hvor den ene af parterne er en udenlandsk virksomhed.

Konsekvenserne ved at overtræde vilkårene i en hemmeligholdelsesaftale bør fremgå direkte af aftalen, da det kan være vanskeligt at opgøre sit tab efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.