Oldenburg Advokatfirma

Selskabsret

Fra idé til virkelighed

Som iværksætter har man mange bolde i luften og der er meget at holde styr på. Juraen er ofte ikke det, der prioriteres højest. Vi ved, hvad det vil sige at starte egen virksomhed, og det er den erfaring, vi gerne vil give videre til vores klienter.

Mere end bare jura

Hos Oldenburg Advokatfirma får du mere end bare en juridisk rådgiver. Vi ser din virksomheds udfordringer fra virksomhedens perspektiv og hjælper dig med at træffe de beslutninger samt finde de løsninger, der gavner jeres fremtid.

Vores bistand omfatter

Lad drømmen blive til virkelighed.

Går du med tanker om at stifte virksomhed?

Så lad os hjælpe dig på vej.

Værd at vide om selskabsret

Personlige virksomheder

Kort fortalt skal man vælge mellem to typer: Personvirksomheder og kapitalselskaber. Personvirksomheder (enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber) er gode fordi de er nemme at starte og drive, men har den ulempe, at ejerne hæfter personligt over for virksomhedens kreditorer.

 

Kapitalselskaber

Kapitalselskaberne (aktie- og anpartsselskaber) er på den anden side lidt mere komplicerede at have med at gøre, da de er underlagt strengere krav end personvirksomhederne. Til gengæld hæfter ejerne kun med de penge, der skydes ind i virksomheden og de kan være nemmere at sælge eller overdrage.

Etableringsudgifter

Det afhænger naturligvis af, hvilken type virksomhed, du ønsker at starte. Både i forhold til virksomhedsform, størrelse, antal medarbejdere, beliggenhed, hvad virksomheden skal sælge, markedsføring osv.

 

Stiftelsesgebyrer

I rene stiftelsesomkostninger koster det ikke noget at stifte en personvirksomhed, mens der for kapitalselskaber skal betales et stiftelsesgebyr på 670 kr. og så skal der indskydes kapital i selskabet på henholdsvis 40.000 kr. for anpartsselskaber og 400.000 kr. for aktieselskaber.

Derudover vil der være udgifter til forsikring, bank, bogføring, lokaleleje, medarbejdere, advokatbistand, markedsføring, produkter osv. 

Ingen pligt

Der er ikke pligt til at benytte en advokat til opstart af virksomhed, så det kan man sagtens gøre selv, hvis man sætter sig grundigt ind i reglerne. Advokatens rolle i forbindelse med opstart af virksomhed vil bestå i at sikre, at det hele forløber korrekt.

 

Rådgivning

Foruden selve opstartsprocessen kan det være gavnligt med en advokat, når virksomheden skal indgå aftaler med samarbejdspartnere, ansætte/afskedige medarbejdere, løse tvister, markedsføre og i sidste ende, hvis virksomheden skal overdrages enten ved et salg eller et generationsskifte.

Hvilken slags overdragelse?

Det afhænger igen af, hvilken type virksomhed, der er tale om. Enkeltmandsvirksomheder kan kun overdrages ved en såkaldt aktivoverdragelse (hvor man overdrager alle virksomhedens aktiver, herunder navn, varelager, immaterielle rettigheder osv.). Mens kapitalselskaber kan overdrages ved enten aktivoverdragelse eller aktieoverdragelse (hvor virksomhedens andele overdrages).

 

Overdragelsesprocessen

Herudover skal du naturligvis finde en køber, hvis du ønsker at sælge virksomheden. Når dette er på plads, kan man med fordel lave en hemmeligholdelsesaftale og en hensigtserklæring. Og endeligt skal der naturligvis laves en overdragelsesaftale, hvori det det nedfældes, hvad der rent faktisk bliver overdraget.

Personlig virksomhed = personlig gæld

Det afhænger af, hvilken virksomhedsform du driver din virksomhed i. Hvis du driver en personvirksomhed (en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab) hæfter du fuldt ud over for virksomhedens kreditorer. Du er derfor forpligtet til at betale virksomhedens gæld også selvom du lukker virksomheden eller den går konkurs.

 

Ejerens ansvar

Hvis du driver et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab) skal du som udgangspunkt ikke betale virksomhedens gæld. Vær dog opmærksom på, at mange pengeinstitutter beder om en selvskyldnerkaution fra ejerne, ligesom der kan blive tale om et ledelsesansvar hvis man har handlet utilbørligt i forbindelse med virksomhedens drift.

Vil du have et gratis råd?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.