Oldenburg Advokatfirma

Advokat til Selskabsret

Har du brug for en advokat til selskabsret? Hos Oldenburg Advokatfirma får du mere end bare en juridisk rådgiver. Vi ser din virksomheds udfordringer fra virksomhedens perspektiv og hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger.

Kontakt os i dag for at få en gratis vurdering af din sag.

Advokat Frederik Jørgen Oldenburg

Advokat (L) Frederik Jørgen Oldenburg

Værd at vide om selskabsret

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Kort fortalt skal man vælge mellem to typer: Personvirksomheder og kapitalselskaber. Personvirksomheder (enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber) er gode fordi de er nemme at starte og drive, men har den ulempe, at ejerne hæfter personligt over for virksomhedens kreditorer.

Kapitalselskaberne (aktie- og anpartsselskaber) er på den anden side lidt mere komplicerede at have med at gøre, da de er underlagt strengere krav end personvirksomhederne. Til gengæld hæfter ejerne kun med de penge, der skydes ind i virksomheden og de kan være nemmere at sælge eller overdrage.

Hvad koster det at starte en virksomhed?

Det afhænger naturligvis af, hvilken type virksomhed, du ønsker at starte. Både i forhold til virksomhedsform, størrelse, antal medarbejdere, beliggenhed, hvad virksomheden skal sælge, markedsføring osv.

I rene stiftelsesomkostninger koster det ikke noget at stifte en personvirksomhed, mens der for kapitalselskaber skal betales et stiftelsesgebyr på 670 kr. og så skal der indskydes kapital i selskabet på henholdsvis 40.000 kr. for anpartsselskaber og 400.000 kr. for aktieselskaber.

Derudover vil der være udgifter til forsikring, bank, bogføring, lokaleleje, medarbejdere, advokatbistand, markedsføring, produkter osv. 

Skal man bruge en advokat til at oprette et selskab?

Der er ikke pligt til at benytte en advokat til opstart af virksomhed, så det kan man sagtens gøre selv, hvis man sætter sig grundigt ind i reglerne. Advokatens rolle i forbindelse med opstart af virksomhed vil bestå i at sikre, at det hele forløber korrekt.

Foruden selve opstartsprocessen kan det være gavnligt med en advokat, når virksomheden skal indgå aftaler med samarbejdspartnere, ansætte/afskedige medarbejdere, løse tvister, markedsføre og i sidste ende, hvis virksomheden skal overdrages enten ved et salg eller et generationsskifte.

Hvordan overdrager jeg min virksomhed?

Det afhænger igen af, hvilken type virksomhed, der er tale om. Enkeltmandsvirksomheder kan kun overdrages ved en såkaldt aktivoverdragelse (hvor man overdrager alle virksomhedens aktiver, herunder navn, varelager, immaterielle rettigheder osv.). Mens kapitalselskaber kan overdrages ved enten aktivoverdragelse eller aktieoverdragelse (hvor virksomhedens andele overdrages).

Herudover skal du naturligvis finde en køber, hvis du ønsker at sælge virksomheden. Når dette er på plads, kan man med fordel lave en hemmeligholdelsesaftale og en hensigtserklæring. Og endeligt skal der naturligvis laves en overdragelsesaftale, hvori det det nedfældes, hvad der rent faktisk bliver overdraget.

Skal jeg betale min virksomheds gæld?

Det afhænger af, hvilken virksomhedsform du driver din virksomhed i. Hvis du driver en personvirksomhed (en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab) hæfter du fuldt ud over for virksomhedens kreditorer. Du er derfor forpligtet til at betale virksomhedens gæld også selvom du lukker virksomheden eller den går konkurs.

Hvis du driver et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab) skal du som udgangspunkt ikke betale virksomhedens gæld. Vær dog opmærksom på, at mange pengeinstitutter beder om en selvskyldnerkaution fra ejerne, ligesom der kan blive tale om et ledelsesansvar hvis man har handlet utilbørligt i forbindelse med virksomhedens drift.

Vil du have et gratis råd om selskabsret?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder