Oldenburg Advokatfirma

Retssager

Specialister i at føre retssager

Hos Oldenburg Advokatfirma er vi specialister i at føre retssager. Vi har erfaring fra retssalene over hele landet og ved derfor hvad der skal til, for at vinde netop din sag. Men vi ved også, at det kræver mere end juridisk indsigt at føre retssager. Det kræver desuden en strategisk, kreativ og dreven tilgang.

En retssag skal kunne betale sig

Det er ikke altid nok, at en sag kan vindes. Det skal også kunne betale sig økonomisk at gennemføre sagen. Vi ser sagen i et større perspektiv og vurderer sammen med dig, hvad der giver mening. Du får derfor ikke bare en rådgiver. Du får en unik sparringspartner som hjælper dig med at nå det bedste resultat.

Vores bistand omfatter

Skal vi også vinde din sag?

Fortæl os om din hovedpine.

Så klarer vi resten.

Værd at vide om retssager

Over 1 år

Det vil naturligvis i høj grad afhænge af den konkrete sag og omfanget heraf. Men man skal i hvert fald regne med, at det vil tage ca. 12 til 18 måneder at gennemføre en fuld civil retssag. mange af de sager der anlægges ved domstolene afsluttes dog undervejs.

Afhænger af sagen

Mens inkassosager på den ene side kan gennemføres på kortere tid (nogle gange på få måneder) kan komplicerede entreprisesager, hvor der også skal gennemføres syn og skøn, vare endnu længere.

Afhænger af sagens omgang

Prisen for en retssag vil naturligvis afhænge af sagens omfang og kompleksitet. På domstolenes hjemmeside kan man få et overblik over, hvilke omkostninger der kan tilkendes i forbindelse med gennemførslen af en retssag. Man kan dog ikke nødvendigvis regne med, at advokatens salær stemmer overens med de tilkendte omkostninger.

 

Få et overslag

Man må forvente, at en civil retssag i hvert fald kan komme til at koste 20.000 kr. til 50.000 kr. at gennemføre. Hos Oldenburg Advokatfirma tilbyder vi en fast pris, så du på forhånd ved, hvad det kommer til at koste dig.

Modparten

Udgangspunktet i dansk ret er, at den vindende part skal have dækket sine nødvendige udgifter til at føre en civil retssag. Det betyder, at man i hvert fald kan få dækket sine udlæg i forbindelse med retssagen, herunder retsafgiften og eventuelle udgifter til syn og skøn.

 

Dig selv

Som vindende part vil man også få tilkendt et beløb til dækning af udgifterne til advokatbistand, Man kan læse mere på domstolenes hjemmeside om, hvor meget man kan blive tilkendt. Man skal dog ikke nødvendigvis forvente, at det tilkendte beløb dækker alle omkostningerne til advokaten.

Dig selv

Hvis man taber en civil retssag, skal man betale både sine egne og modpartens sagsomkostninger. Derudover skal man også betale de udlæg, der har været i forbindelse med sagen, herunder retsafgifter og eventuelle udgifter til syn og skøn.

 

Dit forsikringsselskab

Hvis man har retshjælpsdækning, betaler forsikringen både udgifterne til egen og modpartens advokat. Man skal dog selv betale selvrisikoen og de omkostninger, der måtte overstige forsikringens maksimale dækningssum.

Selvmøder

Man må som udgangspunkt godt føre sin egen retssag ved de danske domstol. Dog kan retten, hvis det findes nødvendigt, pålægge en parten at finde en advokat.

 

Retshjælp

I simple sager vil retten ofte yde vejledning til selvmødende parter. Inden man overvejer at føre sin egen sag, bør man overveje, om man kan få hjælp enten i form af retshjælpsdækning eller fri proces. I hvert fald i de større og mere komplicerede sager.

Vil du have et gratis råd?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.