Oldenburg Advokatfirma

Få hjælp til at oprette et selskab

Drømmer du om at starte egen virksomhed?

Vi står klar til at hjælpe dig på rette vej.

Så nemt er det

Send oplysninger

Send os en kort beskrivelse af din virksomhed samt en redegørelse for, hvad du ønsker vores hjælp til.

Gratis vurdering

Vi gennemgår sagen, indhenter yderligere dokumentation og drøfter sagen med dig. Helt uden beregning.

Opret selskab

Vi finder i fællesskab med dig ud af, om du ønsker vores hjælp til at oprette dit selskab.

Bare sig til

Gratis vurdering

Det koster ikke noget at spørge.

Kontakt os via formularen til højre, så vender vi tilbage inden for 48 timer med en gratis vurdering af din sag.

Priser

Oprettelse af ApS eller A/S: fra kr. 4.625 ekskl. moms.

Afhængigt af opgavens omfang udarbejdes et konkret tilbud.

Pris på oprettelse indeholder udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter.

Gratis vurdering

O

Læs mere om at oprette et selskab

Selskabsform

Har du styr på, hvilken selskabsform du vil anvende? Det skal du beslutte dig for, inden du går videre.

I praksis skelnes der mellem to slags selskabsformer, nemlig personvirksomheder og kapitalselskaber.

Personvirksomheder omfatter enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S). Disse er kendetegnet ved, at der er lighedstegn mellem virksomheden og dens ejere. Som ejer af en personvirksomhed kan du fradrage virksomhedens udgifter i din private økonomi. Men du hæfter også personligt for virksomhedens gæld.

Kapitalselskaber omfatter anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Disse er kendetegnet ved, at virksomhedens økonomi er adskilt fra ejernes. Ejerne af kapitalselskaber ejer således blot kapitalandele i selskabet. Disse kapitalandele kan overdrages til andre enten ved salg eller arv.

Holdingselskab

Hvis du har oprettet et kapitalselskab kan du overveje også at oprette et holdingselskab.

Et holdingselskab er et kapitalselskab i sig selv, der kan eje kapitalandele i andre selskaber. Det underliggende selskab kaldes i den konstruktion for driftsselskabet. Der er som regel ikke drift i et holdingselskab. 

Det kan være en fordel at oprette et holdingselskab, hvis man er flere medejere af driftsselskabet, hvis man ønsker at opbygge kapital i selskabet eller hvis man ønsker at sælge selskabet på et senere tidspunkt.

Som udgangspunkt betales der ikke skat af det overskud, der udbetales fra driftsselskabet til holdingselskabet.

Det er nemmest at oprette holdingselskabet samtidig med, at man opretter driftsselskabet. Men det kan sagtens oprettes efterfølgende.

Stiftelsesdokument

Når man opretter et kapitalselskab, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument.

Stiftelsesdokumentet skal indeholde generelle oplysninger om selskabet og stiftelsen. Det skal f.eks. fremgår, hvem der er ejere, hvordan kapitalandelene er fordelt, hvem der er direktør og hvornår selskabet skal begynde.

Der skal desuden henvises til selskabets vedtægter, som ligeledes skal udarbejdes i forbindelse med selskabets stiftelse.

Samtidig med registreringen af selskabet hos Erhvervsstyrelsen, skal stiftelsesdokumentet og vedtægterne indsendes.

Vedtægter

Når man opretter et kapitalselskab skal man ud over et stiftelsesdokument udarbejde et sæt vedtægter.

Vedtægterne er selskabets primære retlige grundlag og har således forrang for øvrige aftaler mellem selskabets deltagere f.eks. ejeraftaler.

I selskabsloven fremgår, hvilke oplysninger, der skal fremgå af vedtægterne, herunder selskabets navn, formål, kapital, kapitalandeles rettigheder, ledelsesorganer, generalforsamling og regnskabsår.

Der kan desuden indsættes bestemmelser om minoritetsbeskyttelsesregler, betaling af udbytte samt særlige pligter og/eller rettigheder for selskabets deltagere.

Ejeraftale

Ejeraftalen regulerer ejernes indbyrdes retsforhold og går også under navnet aktionær- eller anpartshaveroverenskomst.

Der er ikke pligt til at oprette en ejeraftale, når man stifter et selskab. Men hvis man er flere ejere fra start, er det en god idé. Ejeraftaler kan naturligvis også oprettes på et senere tidspunkt i takt med, at der kommer flere ejere til.

I en ejeraftale indsættes typisk bestemmelser om forkøbsrettigheder, udbyttepolitik, finansiering og forretningsmæssige mål. Selskabsloven indeholder dog ikke begrænsninger i, hvad der kan medtages i en ejeraftale.

Modsat vedtægterne offentliggøres ejeraftaler ikke hos Erhvervsstyrelsen. 

Få hjælp af en advokat til at oprette et selskab

Hvis du går og drømmer om at starte en virksomhed, er det en god ide at få en selskabsadvokat til at hjælpe med alt det juridiske som f.eks. oprettelse af stiftelsesdokumenter og registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os i dag for at få en gratis vurdering af din sag.

Vores arbejdsområder

Søger du en advokat til retssager? Det er vi specialister i hos Oldenburg Advokatfirma. Kontakt os for en gratis vurdering af din sag.

Læs mere om retssager

Advokat til lejeret. Fra vores kontor i København rådgiver vi både lejere og udlejere om lejerettens udfordringer.

Læs mere om lejeret

Har du brug for en advokat til inkasso? Vi er specialister i advokatinkasso, og vi står klar til at hjælpe dig med at få pengene hjem.

Læs mere om inkasso

Er du på udkig efter et nyt sted at bo og har du brug for en advokat til boligkøb? Kontakt os for en gratis vurdering.

Læs mere om boligkøb

Har du brug for en advokat til selskabsret? Hos Oldenburg Advokatfirma får du mere end bare en juridisk rådgiver.

Læs mere om selskabsret

Har du brug for en advokat til kontrakter? Hos Oldenburg Advokatfirma kan vi hjælpe med at udarbejde kontrakter til din virksomhed.

Læs mere om kontrakter