Oldenburg Advokatfirma

Lejeret

Advokat til lejeret

Hvis du søger en advokat til lejeret, så er du kommet til det rette sted. Hos Oldenburg Advokatfirma er vi nemlig specialister i netop lejeret. Fra vores kontor i København rådgiver vi både private og erhvervsdrivende om lejeret. Vi har erfaring fra begge sider af bordet, hvilket vi mener giver den mest komplette rådgivning.

Lejeretlig rådgivning

Lejeretten adskiller sig fra den øvrige aftale- og kontraktret fordi den handler om folks hjem. Det er derfor både for lejer og udlejer vigtigt, at man overholder reglerne på området, da ganske små fejl kan have stor betydning. Vores advokater kan give dig den nødvendige rådgivning om lejeret, så du ikke risikere at blive stillet ringere end din modpart.

Vores bistand omfatter

Har du brug for en advokat til lejeret?

Fortæl os om din hovedpine.

Så klarer vi resten.

Værd at vide om lejeret

Skal man have en lejekontrakt?

Der er som udgangspunkt ikke pligt til at udarbejde en lejekontrakt, men det vil som oftest være en rigtig god idé. Ligesom de fleste andre aftaler, kan lejeaftaler også indgås uden, at der udarbejdes en egentlig kontrakt. 

Den ene part kan altid kræve, at der udarbejdes en kontrakt, og så bliver den anden part nødt til at acceptere dette. Hvis der ikke er lavet en skriftlig kontrakt, udfyldes parternes aftale blot af Lejelovens almindelige regler.

Er man bundet af det der står i lejekontrakten?

Som udgangspunkt, ja. Der findes dog en række vilkår i Lejeloven, som man ikke kan fravige i en lejekontrakt. Vilkår der strider imod disse præceptive regler i Lejeloven er man derfor ikke bundet af, selvom man har skrevet under på noget andet i kontrakten.

Derudover finder Aftalelovens bestemmelser om urimelighed i visse aftaleforhold naturligvis også anvendelse. Hvis man anvender såkaldte typeformularer er der desuden nogle særlige regler, der bestemmer hvor visse vilkår skal anføres for at være gyldige.

Hvornår kan udlejer smide lejer ud?

Udlejer kan ikke bare frit smide lejer ud af et lejemål. Som udgangspunkt kan aftalen ophæves, hvis lejer misligholder sine forpligtelser. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis lejer ikke betaler sin husleje.

Udlejer kan i øvrigt opsige en lejeaftale, hvis udlejer selv ønsker at bo i lejemålet eller hvis lejer bor i udlejers bolig. Derudover kan udlejer opsige aftalen, hvis har har en rimelig grund til det.

Hvor meget udlejer kræve i istandsættelse?

Så meget der skal til for at dække udlejers udgifter. Når lejer fraflytter skal lejemålet sættes i samme stand som lejemålet var i inden lejer flyttede ind. Det indbetalte depositum er ikke en øvre grænse for, hvad der kan kræves.

I mange lejeforhold gælder der særlige regler for indkaldelse til flyttesyn, udarbejdelse af fraflytningsrapport samt fremsendelse af krav på betaling. Hvis disse regler ikke overholdes, bortfalder udlejers krav på betaling for istandsættelse.

Hvad er Huslejenævn og Boligret?

Når der opstår tvister mellem lejer og udlejer, afgøres disse ikke af de almindelige domstole, men i stedet af enten Huslejenævnet eller Boligretten. Huslejenævnet er en klageinstans, hvor lejer kan indbringe sager om f.eks. huslejens størrelse og istandsættelseskrav.

Boligretten er en del af de almindelige domstole, og fremgangsmåden ved sager i Boligretten forløber stort set som en almindelig civil retssag. I Boligretten behandles alle de sager, der ikke kan behandles af Huslejenævnet, f.eks. sager om opsigelse og ophævelse. Udgifterne til en boligretssag kan ofte dækkes af en retshjælpsforsikring.

Vil du have et gratis råd om lejeret?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.