Oldenburg Advokatfirma

Lejeret

Advokat til lejeret

Hvis du søger en advokat til lejeret, så er du kommet til det rette sted. Hos Oldenburg Advokatfirma er vi nemlig specialister i netop lejeret. Fra vores kontor i København rådgiver vi både private og erhvervsdrivende om lejeret. Vi har erfaring fra begge sider af bordet, hvilket vi mener giver den mest komplette rådgivning.

Lejeretlig rådgivning

Lejeretten adskiller sig fra den øvrige aftale- og kontraktret fordi den handler om folks hjem. Det er derfor både for lejer og udlejer vigtigt, at man overholder reglerne på området, da ganske små fejl kan have stor betydning. Vores advokater kan give dig den nødvendige rådgivning om lejeret, så du ikke risikere at blive stillet ringere end din modpart.

Vores bistand omfatter

Har du brug for en advokat til lejeret?

Fortæl os om din hovedpine.

Så klarer vi resten.

Alt du skal vide om lejeret

Leje af bolig kan give anledning til en lang række spørgsmål, uanset om man er lejer eller udlejer.

Her på siden har vi fået en advokat med speciale i lejeret til at give et overblik over nogle af de mest almindelige udfordringer inden for lejeretten.

Læs om de forskellige udfordringer her på siden, eller kontakt os for at få en gratis vurdering fra en lejerets advokat.

Lejekontrakten danner under hele lejeperioden grundlaget for den aftale, der er indgået mellem lejer og udlejer. Det er derfor vigtigt, at begge parter har forstået, hvad kontrakten går ud på.

Her kan du blive klogere på, hvilke krav der stilles til lejekontrakten. Skal den f.eks. være skriftlig? Og hvad skal der egentlig stå i en lejekontrakt?

Læs mere om lejekontrakten

Ved indflytning i en lejebolig er det vigtigt, at både lejer og udlejer orienterer sig om sine rettigheder og pligter.

Her på siden har vi fået en advokat med speciale i lejeret til at give et overblik over nogle af udfordringerne ved indflytning og hvilke rettigheder og pligter der gælder for parterne.

Læs mere om indflytning

Betaling af husleje er en forudsætning for en lejeaftale, men er samtidig et af de forhold, der skaber flest problemer.

Bliv klogere på, hvilke regler der gælder ved fastsættelse af huslejen, samt hvornår den kan forhøjes eller sættes ned.

Læs mere om husleje

Der kan i mange lejeforhold opstå et behov for at fremleje hele eller dele af lejemålet.

Her kan du læse mere om, hvornår fremleje er en mulighed, samt hvilke betingelser og vilkår der gælder ved fremleje.

Læs mere om fremleje

En lejeaftale ophører som udgangspunkt først, når den opsiges af en af parterne.

På denne side, kan du blive klogere på, hvornår en lejeaftale gyldigt kan opsiges og hvad det betyder, hvis opsigelsen ikke er gyldig.

Læs mere om opsigelse

Hvis den ene part misligholder sine forpligtelser i henhold til lejeaftalen, kan den anden part ophæve aftalen og bringe den til ophør straks.

Her på siden har vi fået en advokat med speciale i lejeret til at give et overblik over, hvilke regler der gælder for ophævelse af lejemål.

Læs mere om ophævelse

Når lejeaftalen er ophørt skal lejer fraflytte lejemålet og overdrage dette til udlejer.

Der gælder særlige regler for, hvordan lejemålet skal tilbageleveres og i hvilken stand. Det kan du læse mere om på denne side.

Læs mere om fraflytning

Spørg en advokat med speciale i lejeret

O

Få en gratis vurdering

O

Arbejdsområder

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.