Oldenburg Advokatfirma

Advokat til Kontrakter

Hos Oldenburg Advokatfirma kan vi hjælpe med at udarbejde eller gennemgå kontrakter, så du undgår de typiske faldgruber.

Kontakt os i dag for at få en gratis vurdering af din sag.

Advokat Frederik Jørgen Oldenburg

Advokat (L) Frederik Jørgen Oldenburg

Værd at vide om kontrakter

Hvornår har jeg behov for en kontrakt?

Ikke alle aftaler nødvendiggør en kontrakt. Men en kontrakt er et redskab, der som regel først viser sin værdi, når man virkelig får brug for den. Derfor er det nemme svar også, at det har man, hver gang man indgår en aftale.

Den der påberåber sig en bestemt aftale eller et bestemt vilkår i en aftale, har bevisbyrden for, at dette er aftalt, og den bevisbyrde kan naturligvis blive svær at løfte, hvis ikke man har en kontrakt at henvise til.

Hvad skal der stå i en kontrakt?

Som udgangspunkt har vi aftalefrihed i Danmark. Det betyder, at man umiddelbart kan indgå aftaler om hvad som helst. Så man skal egentlig bare sørge for, at få nedfældet de punkter, der afdækker, hvad parternes aftale går ud på.

Der stilles i enkelte tilfælde krav til, hvad der skal indeholdes i en kontrakt. Men i øvrige situationer er det oftest en god idé f.eks. at medtage parternes navne, hvad hver part skal opfylde og til hvilken tid, priser, opsigelsesvilkår, aftalens længde, konsekvenser for misligholdelse af aftalen, og parternes rettigheder over for hinanden.

Hvad sker der, hvis jeg ikke har en kontrakt?

Mangel på en kontrakt betyder ikke, at en aftale er ugyldig. I stedet vil man udfylde aftalens betingelser på anden vis, f.eks. på Baggrund af parternes handlemåde, korrespondance eller lignende.

Inden for flere retsområder betyder mangel på en kontrakt, at aftalen fortolkes på baggrund af lovens almindelige bestemmelser, hvilket er tilfældet inden for f.eks. lejeretten.

Hvordan skal kontrakten fortolkes?

Som udgangspunkt fortolker man en kontrakt på baggrund af indholdet i kontrakten og formuleringen heraf, altså ved en såkaldt ordlydsfortolkning. Derfor er det vigtigt, at man har formuleret sig klart og præcist.

I tvivlstilfælde fortolkes kontrakter ofte ud fra den såkaldte koncipistregel, der går ud på, at den der har formuleret kontrakten, må bære risikoen for, at der kan opstå tvivl om, hvordan kontaktens indhold skal fortolkes.

Er jeg bundet af det, der står i kontrakten?

Som udgangspunkt er man bundet af det, der står i kontrakten. Dog findes der inden for aftale- og kontraktretten en række urimelighedsgrunde som kan medføre, at kontrakten eller dens indhold er ugyldigt. Det kan f.eks. være tilfældes, hvis indholdet er særligt byrdefuldt og derfor kan betegnes som urimeligt for den ene part, eller hvis aftalen er indgået under falske forudsætninger.

Derudover findes der adskillige præceptive bestemmelser i særlovgivningen på forskellige områder som man ikke kan fravige, selvom det er nedfældet i en kontrakt. Det vil typisk gøre sig gældende inden for f.eks. lejeretten og ansættelsesretten, hvor lovgivningen er udarbejdet med henblik på at beskytte den “svage” aftalepart.

Har du brug for en advokat til kontrakter?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder