Oldenburg Advokatfirma

Komplet gennemgang af den nye Typeformular A 10. udgave

Typeformular A 10. udgave blev endelig udgivet den 1. september 2022 efter der var trådt en ny lejelov i kraft den 1. september.

Da den nye lejelov bl.a. medførte nye paragrafnumre til stort set samtlige bestemmelser i lejeloven, var det forventet, at der også ville komme en ny typeformular.

Den er nu endelig kommet. Typeformular A 10. udgave blev nemlig udgivet den 1. september 2022.

I dette indlæg giver vi dig et overblik over, hvilke ændringer der er foretaget i den nye typeformular, og hvordan du skal forholde dig, hvis du vil indgå en ny lejeaftale ved brug af typeformular A10.

Læs med nedenfor og bliv klogere på nogle af de væsentligste ændringer.

Hvis du har spørgsmål til den nye typeformular, er du velkommen til at kontakte os lige her.

Download en gratis version af den nye Typeformular A 10. udgave.

Hvornår skal den nye typeformular anvendes?

Overlappet mellem ikrafttræden af den nye lejelov den 1. juli 2022 og den nye typeformular, der først er kommet her den 1. september 2022, kan medføre lidt forvirring i forhold til, hvilken typeformular der skal anvendes.

Derfor er der givet lidt fleksibilitet til udfasningen af den tidligere typeformular A9, hvilket betyder følgende:

  • Typeformular A9 kan anvendes indtil og med den 31. december 2022
  • Både typeformular A9 og A10 kan anvendes fra den 1. september 2022
  • Kun typeformular A10 kan anvendes fra og med den 1. januar 2023

Det betyder altså, at man indtil videre fortsat kan anvende typeformular A9. Men for en sikkerheds skyld, bør man allerede nu begynde at benytte sig af typeformular A10.

Det afgørende tidspunkt for vurderingen af, hvilken typeformular, der skal anvendes, er datoen for lejekontraktens underskrift, og det er således uden betydning, hvornår lejeperioden reelt begynder.

Uanset hvilken typeformular, der anvendes, er det pr. den 1. juli 2022 den nye lejelov, der finder anvendelse.

Læs mere om den nye lejelov.

Væsentlige ændringer i den nye typeformular

Som tidligere beskrevet har stort set samtlige bestemmelser i lejeloven fået nye paragrafnumre. Det betyder, at samtlige henvisninger i typeformularen er ændret, så de stemmer overens med lejelovens bestemmelser.

Derudover følger ændringerne af den nye typeformular naturligvis de væsentligste ændringer, der er foretaget i lejeloven.

Og endelig er der med den nye typeformular forsøgt at præcisere enkelte af vilkårene i formularen, så det ikke giver anledning til forvirring blandt lejere og udlejere.

I det følgende gennemgås en række af de væsentligste ændringer:

Betaling af leje og depositum

Det er nu specificeret i formularen, at udlejer kun må kræve beløb ud over lejen, hvis der er hjemmel til det.

Derudover er det specificeret, at der ikke må kræves forudbetalt leje for en periode, der overstiger opsigelsesperiodens længde.

Det betyder bl.a. at der for enkeltværelser med et opsigelsesvarsel på 1 måned, ikke må opkræves mere end én måneds husleje i forudbetalt leje. Der må dog fortsat højst opkræves forudbetalt leje svarende til 3 måneder, selvom der er aftalt et længere opsigelsesvarsel.

Pligten til ind- og fraflytningssyn

Fremover skal det anføres i kontrakten, om udlejeren udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Derudover skal det afkrydses i formularen, om der afholdes ind- og fraflytningssyn.

Dette vil gøre det lettere for lejere at gøre sig bekendt med, hvilke regler der gælder for pligten til at afholde ind- og fraflytningssyn for det pågældende lejemål.

Der er ikke tale om en ændring af de gældende regler, og der er heller ikke bare frit valg i forhold til afkrydsning af felterne. Hvis oplysningerne i kontrakten strider mod lejelovens regler, bliver de fortsat ikke gyldige. Det skal blot tydeliggøres hvilke regler, der gælder.

Endelig er der ændret i bemærkningerne til dette punkt, hvorefter det ikke længere fremgår, at lejers indsigelse til lejemålets stand ved indflytning skal være skriftlige.

Vedligeholdelse

Under punktet ”vedligeholdelse” er det markeret med fed skrift, hvis lejeren påtager sig den indvendige vedligeholdelse.

Derudover er det defineret i selve formularen, hvad henholdsvis indvendig og udvendig vedligeholdelse omfatter.

Her er anvendt lejelovens nye formulering om ”behandling af gulve”. Men der er ikke i øvrigt tale om en ændring af, hvad der tidligere har været gældende.

Der er altså ikke tale om en ændring – ud over den mindre sproglige ændring om behandling af gulve – fra det der tidligere var gældende, men det er blot udspecificeret direkte i kontrakten, hvad der hører under henholdsvis indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Fortrykte § 11-vilkår

Som noget nyt, er der indsat fortrykte vilkår i formularens § 11, der ellers tidligere har været helt blank.

Det skal altså fremover noteres i § 11 om lejeforholdet er omfattet af reglerne om fri lejefastsættelse, og om lejen kan reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.

Dette gør det væsentligt nemmere for udlejer at sikre at vedtagelsen af disse vilkår sker i overensstemmelse med lejelovens regler.

Der er heller ikke i dette tilfælde tilsigtet en ændring af tidligere regler, og reglerne om fri lejefastsættelse kan naturligvis fortsat kun anvendes, hvis lejelovens bestemmelser giver adgang hertil.

Hent gratis typeformular A 10. udgave

Du kan downloade en gratis version af den nye typeformular A10 lige her.

Hvis du har et spørgsmål til den nye lejelov, eller til lejeret generelt, er du velkommen til at kontakte os her.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

O

Få en gratis vurdering