Oldenburg Advokatfirma

Find ud af hvem der kan beholde jeres lejebolig hvis I flytter fra hinanden

Hvem kan beholde jeres lejebolig hvis I flytter fra hinanden?

Skilsmisser er aldrig sjove – uanset om det er mellem ægtefæller, samlevende eller venner. Men hvem kan beholde jeres lejebolig hvis I flytter fra hinanden? Det kan du læse mere om i dette indlæg.

Når du eller din samlever skal flytte ud af jeres lejebolig, er der nogle ting I skal være opmærksomme på.

For selvom man som udgangspunkt ikke bare kan lade andre overtage lejemålet uden udlejers tilladelse, så indeholder lejeloven nogle ufravigelige regler, der i visse tilfælde fraviger dette udgangspunkt.

Det kan have en betydning, hvilket navn, der står på lejekontrakten.

Du er selvfølgelig langt bedre stillet, hvis dit eget navn fremgår af kontrakten.

Men selvom dit navn ikke fremgår af kontrakten, kan du alligevel have ret til at blive boende i lejemålet.

Det kan du læse meget mere om nedenfor.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal blive boende

Begge står på kontrakten

Hvis I begge står på lejekontrakten, har I begge ret til at blive boende i lejemålet.

I sådanne situationer, må I altså som udgangspunkt blive enige om, hvem af jer, der kan blive boende.

Det er helt op til jer, og derfor heller ikke noget jeres udlejer har medbestemmelse på. Heller ikke selvom udlejeren kender den ene af lejerne bedre end den anden.

Jeres udlejer kan heller ikke opsige lejemålet over for den der bliver boende med den begrundelse, at den anden lejer har opsagt lejemålet.

Gå rettens vej

Kan I ikke blive enige om, hvem der skal flytte, må I lade retten afgøre, hvem af jer, der må blive boende i lejemålet.

Ved rettens afgørelse lægges der bl.a. vægt på, hvem der har mest behov for at blive boende.

Behovet kan afgøres i forhold til, hvem der har økonomi til at blive boende, eller om den ene har børn, der har særlig tilknytning til lejligheden eller området.

Det er altså ikke nødvendigvis den, som oprindeligt boede i lejligheden, der automatisk har ret til at blive boende.

Men det kan selvfølgelig indgå i rettens vurdering.

Hvis du flytter, er det vigtigt, at du meddeler dette til din udlejer, da du ellers vil fortsætte med at hæfte solidarisk for betalinger i lejeforholdet.

Du har som sædvanligt 3 måneders opsigelse.

Den der bliver boende i lejemålet, har naturligvis krav på, at det andet navn slettes fra lejekontrakten.

Nægter din samlever at flytte, kan det ligeledes være nødvendigt at gå rettens vej.

BONUS: Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af, om du kan beholde jeres fælles lejebolig.

Hvis kun det ene navn fremgår af lejekontrakten

Hvis kun dit navn står på lejekontrakten, kan du selvfølgelig fortsætte lejemålet på samme vilkår, som du har boet på hidtil.

Omvendt hvis kun din samlevers navn fremgår, kan han eller hun selvsagt blive boende.

Det er ligegyldigt, hvilket navn der står på postkassen eller hoveddøren. Det er hvad der står på lejekontrakten der gælder.

Mit navn står ikke på lejekontrakten?

Står dit navn ikke på lejekontrakten, kan du derfor flytte ud fra den ene dag til den anden. Endda uden at skulle betale for en eventuel opsigelsesperiode.

Og så er det altså den anden lejer, der hæfter for alle betalinger i lejeforholdet herefter.

Dette betyder dog, at din samlever kan gøre det samme, hvis kun dit navn står på kontrakten.

Som udgangspunkt er det kun den, hvis navn fremgår af lejekontrakten, der har krav på at blive boende i lejemålet ved samlivets ophør.

Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, kan du få lov til at blive boende, uanset om dit navn står på lejekontrakten eller ej.

Denne 2 års-regel er skyld i en af de største misforståelser om lejeloven, da mange fejlagtigt tror, at 2 års-reglen finder anvendelse på ale lejeaftaler.

Din udlejer vil dermed være tvunget til at acceptere, at du fortsætter lejemålet. Og din udlejer kan ikke kræve betaling for, at navnet på lejekontrakten ændres.

Fortsætter du lejemålet alene, kan din udlejer heller ikke kræve, at der indbetales nyt depositum. Du overtager blot det, der allerede er indbetalt.

Hvis du aftaler med din samlever, at du fortsætter lejemålet, uden at dit navn allerede står på kontrakten, er det en god idé at få denne aftale på skrift.

På den måde risikerer du ikke, at din samlever opsiger lejeaftalen over for jeres udlejer, inden du når at overtage den.

Det kræver til gengæld udlejers accept, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år.

Ægtegællers ret til at overtage lejeboligen

Hvem kan beholde jeres lejebolig hvis I flytter fra hinanden, når I er gift?

Hvis I er gift, er det lige meget hvis navn, der står på lejekontrakten, eller hvor længe I har boet sammen.

Ægtefæller kan altid overtage lejemålet efter ophørt samliv. Dette gælder endda selvom I aldrig har boet sammen i det pågældende lejemål.

Når ægtefæller går fra hinanden, er de lejeretligt stillet på samme måde som to lejere, der begge står på kontrakten.

Nægter din tidligere ægtefælle eller samlever at flytte, skal du bede om rettens hjælp til at få ham/hende smidt ud.

Hvis du flytter fra din ven eller veninde

Når der er tale om fremleje

Lejeloven indeholder ikke samme beskyttende regler for venner, der bor sammen.

Men hvem kan beholde jeres lejebolig hvis I flytter fra hinanden som venner?

Her er det i videre omfang afgørende, hvad der er skrevet i lejekontrakten.

Hvis den ene af jer bor til fremleje hos den anden, skal forholdet behandles som et almindeligt fremlejeforhold.

Du har som fremlejetager (dvs. den der ikke står på lejekontrakten) ikke krav på at blive boende i lejemålet, når den anden flytter.

Du kan selvfølgelig aftale med udlejer, at du overtager lejemålet, men så er der altså tale om en ny aftale mellem dig og udlejeren.

Eventuelt ved at der laves en flytteopgørelse og du efterfølgende flytter ind som den nye lejer.

Hvilket navn står på lejekontrakten?

Står begge jeres navne på lejekontrakten, har I begge ret til at overtage lejemålet, hvis den anden flytter.

For at få slettet det ene navn fra lejekontrakten, skal der laves en fiktiv flytteopgørelse. Den der flytter, skal herefter betale for sin andel af den fiktive istandsættelse. Den anden lejer betaler først, når han/hun engang selv flytter.

Du kan ikke kræve, at din udlejer udbetaler dit depositum, men du har selvfølgelig fortsat krav på at modtage din del heraf, når den anden lejer flytter.

I kan eventuelt aftale, at den af jer der bliver boende, udbetaler et fiktivt depositum til den anden.

Står kun den enes navn på lejekontrakten, er det kun denne, der har krav på at blive boende i lejemålet.

Her gælder der altså ingen regler om, at du kan opnå ret til at blive boende, hvis I har boet sammen i 2 år. Denne regel gælder kun for samlevende par.

Det kan selvfølgelig aftales med jeres udlejer, at du overtager lejemålet. Men det kræver altså, at jeres udlejer går med til dette.

Hvis du vil vide mere om hvem der kan overtage jeres fælles lejebolig eller har du brug for hjælp til en sag i boligretten, så er du velkommen til at kontakte os lige her.

Spørg en advokat med speciale i lejeret

O

Ofte stillede spørgsmål

Ikke nødvendigvis.

Hvis du er gået fra din ægtefælle eller en samlever som har boet sammen med dig i mere end 2 år, skal der foretages en konkret vurdering af, hvem der har mest ret til at blive boende.

Det er ikke i sig selv afgørende, hvem der står på lejekontrakten, men det vil indgå som et moment i vurderingen.

Hvis to parter har lige meget ret til at blive boende, vil det som udgangspunkt være den, der står på kontrakten, der får lov til at beholde lejemålet.

Det afhænger af den konkrete situation.

Hvis du har boet sammen med din ægtefælle eller en samlevende i mere end 2 år, så kan udlejeren ikke bestemme, hvem af jer der kan blive boende.

Selvom parterne ikke selv kan blive enige, så har udlejeren ikke noget at skulle have sagt.

Men hvis der er tale om tilfælde, hvor lejeren ikke har krav på at blive boende, så kan det være op til udlejeren, om denne vil acceptere, hvem der bliver boende.

Det vil typisk være op til udlejeren, hvem der kan blive boende, hvis to venner flytter hver til sit.

Hvis den ene lejer dør, gælder de samme regler, som når parterne går fra hinanden.

Hvis lejerne har været gift eller har været samlevende i mere end 2 år, kan den anden lejer altså fortsætte lejemålet selvom den ene lejer er død.

Dette gælder uanset om den anden lejer fremgår af lejekontrakten eller ej.

Men hvis lejerne ikke opfylder disse betingelser for at overtage lejemålet, så kan den anden lejer altså være nødsaget til at flytte, i tilfælde af, at kun den afdøde lejer fremgår af kontrakten.

For at kunne overtage sine forældres lejemål kræver det både (1) at du har boet sammen med dine forældre i mere end 2 år, og (2) at der har været tale om et egentligt samliv.

Det vil komme an på en konkret vurdering, om der har været tale om et samlivsforhold. Men det er altså ikke tilstrækkeligt, at man blot har været registreret på adresse i mere end 2 år.

Samme regler gælder, hvis der er tale om to søskende, der har boet i lejemålet sammen.

Hvis først du er blevet frigjort fra et lejeforhold, kan du som udgangspunkt ikke genindtræde i lejeforholdet igen.

Dette gælder selvom der ikke er lavet en ny lejekontrakt, og dit navn således fortsat fremgår af kontrakten.

Men hvis der aldrig er indgået aftale med udlejer om, at du er fraflyttet, og du derfor aldrig er blevet frigjort fra lejekontrakten, kan du i princippet godt flytte tilbage til lejemålet igen uden at udlejer kan modsætte sig dette.

Man er først frigjort fra lejeforholdet, når man har meddelt udlejer, at man er fraflyttet.

Få en gratis vurdering