Oldenburg Advokatfirma

Gratis inkassoopgørelse – sådan beregner man inkassoomkostninger

Gratis inkassoopgørelse – sådan beregner man inkassoomkostninger

Her kan du hente vores gratis inkassoopgørelse, som du kan bruge til at beregne dine inkassoomkostninger. Og så kan du blive klogere på, hvor mange gebyrer og omkostninger du kan kræve.

Det kan være en hovedpine at bruge tid på dårlige betalere.

Heldigvis kan man få dækket nogle af de omkostninger man som kreditor har, når man ikke modtager betaling til tiden.

Her på siden kan du downloade vores gratis omkostningsberegner, og blive klogere på, hvilke gebyrer og omkostninger, du må kræve.

Ud over opkrævning af gebyrer og omkostninger, kan man også have ret til at opkræve renter. Hvis du vil vide mere om, hvordan du opkræver renter, kan du læse mere om dette lige her.

Hent vores gratis inkassoopgørelse

Opgørelse af inkassoomkostninger

Du kan downloade vores gratis inkassoopgørelse på linket nedenfor.

Med denne kan du beregne de påløbne gebyrer og omkostninger i overensstemmelse med rentelovens regler.

Prøv også vores gratis procesrenteberegner, så du sikrer dig, at rentekravet opgøres korrekt.

Bemærk! At enhver brug af inkassoopgørelsen er på eget ansvar.

Hvor meget må man kræve i rykkergebyrer?

Så snart betalingsfristen i en faktura er overskredet, må man sende en rykker, og opkræve et rykkergebyr.

Der kan opkræves højst 3 rykkergebyrer á hver højst 100 kr. for hver restance.

Det vil sige, at der højst kan kræves 300 kr. i rykkergebyrer, uanset om der skyldes penge for flere fakturer.

Der kan kun opkræves rykkergebyr, hvis der er gået mindst 10 dage mellem hver rykker.

Mellem erhvervsdrivende parter, kan det gyldigt aftales, at der må opkræves rykkergebyr, der overstiger 100 kr. Dette kan imidlertid ikke aftales over for forbrugere.

Uanset hvad, kan der dog altid opkræves rykkergebyr, der er lavere end 100 kr.

Hvornår må man opkræve inkassogebyr?

Når kravet overdrages til ekstern inkasso, må der opkræves et inkassogebyr på 100 kr.

Man må kun opkræve inkassogebyr, når kravet overdrages til inddrivelse hos tredjemand (fremmedinkasso).

Hvis kreditor selv inddriver sit krav (egeninkasso), kan inkassogebyret altså ikke opkræves.

Inkassogebyret må kun opkræves en enkelt gang for et samlet krav, der overdrages til inkasso. Det forudsættes, at kreditor samler flere forfaldne fakturaer, og overdrager disse samlet, hvis det er muligt, og derfor kun opkræver et inkassogebyr herfor.

Der kan kun opkræves inkassogebyr, hvis der først er sendt en rykker til skyldner.

Hvor meget må man kræve i kompensationsbeløb?

I aftaleforhold mellem erhvervsdrivende, må der opkræves et kompensationsbeløb på 310 kr. for hver faktura, der ikke betales til tiden.

Det er uden betydning hvor stort det skyldige beløb er eller hvor mange rykkere, der sendes. Der må opkræves ét kompensationsbeløb for hver faktura.

Til gengæld må der opkræves et kompensationsbeløb på 310 kr. for hver faktura, uanset hvor mange fakturaer, der er fremsendt.

Hvis der er sendt 10 fakturaer, der ikke er blevet betalt, må der altså opkræves kompensationsbeløb på i alt 3.100 kr. Der er altså ingen øvre grænse for, hvor mange kompensationsbeløb, der må opkræves.

Det kan gyldigt aftales, at der mp opkræves et højere kompensationsbeløb, men det kan ikke omvendt aftales, at der kun må opkræves et lavere beløb.

Hvornår må man opkræve inkassoomkostninger?

Inkassoomkostninger kan opkræves, når kravet er taget til inkasso.

Det vil sige, når der er sendt en rykker og et inkassovarsel, men skyldneren fortsat ikke har betalt.

Hvor mange omkostninger, der kan kræves, afhænger af størrelsen på det skyldige krav.

Ved vurderingen af kravets størrelse, tages udgangspunkt i det samlede skyldige beløb med tillæg af moms, men uden tillæg af renter, gebyrer og øvrige omkostninger.

 Der tages udgangspunkt i en af nedenstående tabeller, alt afhængigt af, om der e tale om egeninkasso eller fremmedinkasso.

Denne tabel gælder for egeninkasso:

Kravets størrelseInkassoomkostninger
0 - 1.000 kr.300 kr.
1.001 - 2.500 kr.500 kr.
2.501 - 5.000 kr.650 kr.
5.001 - 10.000 kr.850 kr.
10.001 - 25.000 kr.1.150 kr.
25.001 - 50.000 kr.1.400 kr.
50.001 - 100.000 kr.1.850 kr.
100.001 - 250.000 kr.2.550 kr.
250.001 - 500.000 kr.4.250 kr.

Denne tabel gælder for fremmedinkasso:

Kravets størrelseInkassoomkostninger
0 - 1.000 kr.400 kr.
1.001 - 2.500 kr.700 kr.
2.501 - 5.000 kr.1.000 kr.
5.001 - 10.000 kr.1.300 kr.
10.001 - 25.000 kr.1.700 kr.
25.001 - 50.000 kr.2.250 kr.
50.001 - 100.000 kr.2.850 kr.
100.001 - 250.000 kr.3.850 kr.
250.001 - 500.000 kr.6.400 kr.

Hvornår må man opkræve renter?

Hvis du ikke modtager betaling til tiden, kan du udover gebyrer og omkostninger, opkræve renter.

Renter beregnes på baggrund af det skyldige beløb.

Som udgangspunkt kan man opkræve renter, når der er gået 30 dage fra forfaldsdatoen i den fremsendte faktura. I nogle tilfælde, kan der dog kræves renter fra enten et tidligere eller et senere tidspunkt.

Det kan gyldigt aftales mellem parterne, hvor meget der må opkræves i rente.

Hvis intet andet er aftalt, kan man opkræve procesrenten, der fastsættes af Nationalbanken, og i skrivende stund udgør 11,75 % (pr. d. 1. januar 2024).

Du kan læse mere om beregning af renter lige her, hvor du også kan downloade vores gratis procesrenteberegner.

Du kan opgøre dine inddrivelsesomkostninger med vores gratis omkostningsberegner, som du finder lige her:

Hvis du vil vide mere om, hvordan du beregner inkassoomkostninger eller har du brug for hjælp til at opkræve et ubetalt krav, så er du velkommen til at kontakte os lige her.

Spørg en advokat med speciale i inkasso

O

Få en gratis vurdering