Oldenburg Advokatfirma

Få gratis advokatbistand med din retshjælpsforsikring

Bliv klogere på, om du kan få økonomisk bistand gennem din retshjælpsforsikring, hvis du er blevet involveret i en civil retssag.

Det er ofte en dyr fornøjelse at være involveret i en retssag. Derudover kan risikoen for at komme til at betale modpartens sagsomkostninger, hvis man skulle tabe sagen, være endnu mere afskrækkende.

I Danmark har vi dog nogle muligheder for at få hjælp til at dække disse omkostninger. Det betyder, at man i disse tilfælde ikke selv skal betale hverken til sin egen eller til modpartens advokat, og der vil i så fald være tale om en form for gratis advokatbistand.

I dette indlæg vil vi gennemgå reglerne for retshjælpsforsikring, hvor forsikringen dækker omkostningerne.

Derudover kan der være mulighed for at få dækket omkostningerne med fri proces, hvor staten betaler. Du kan læse mere om fri proces lige her.

Fælles for disse er, at de kun dækker omkostningerne i forbindelse med retssager. Du kan derfor ikke få dækket dine udgifter i forbindelse med f.eks. køb og salg af bolig eller rådgivning om stiftelse eller ændring af virksomheder.

Har du en retshjælpsforsikring?

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan du ikke opnå fri proces, og det er derfor nødvendigt først at undersøge, om du har en forsikring, der dækker.

De fleste indboforsikringer indeholder også en retshjælpsforsikring, så det er ikke noget man kun har, hvis man har indgået en særskilt aftale med forsikringsselskabet.

Retshjælpsforsikringen kan imidlertid også være en del af andre forsikringer, herunder forsikringer af hus eller køretøjer, samt en evt. erhvervsforsikring.

Du kan finde ud af, om du har en retshjælpsforsikring ved at kigge i din forsikringspolice eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

Hvilke sager er omfattet af en retshjælpsforsikring?

Det vil fremgå af betingelserne i forsikringspolicen, hvilken type sager, der er omfattet.

Som udgangspunkt dækker retshjælpsforsikringen udgifterne i enhver retssag, du enten ønsker at anlægge mod en anden eller som en anden har anlagt mod dig.

Dog dækker forsikringen ikke straffesager, skilsmissesager, arvesager eller skattesager.

Som udgangspunkt dækker retshjælpsforsikringen heller ikke i inkassosager mod dig, medmindre er berettiget tvivl om kravets eksistens.

Derudover dækker forsikringen kun i private injuriesager, hvis du får fuldt ud medhold i dine påstande under sagen.

Endvidere dækker retshjælpsforsikringen kun, når der er opstået en tvist og hvis der er rimelig grund til at føre sagen. Du skal altså som udgangspunkt have forsøgt at løse konflikten udenretligt, inden forsikringen vil dække en retssag.

Hvis tvisten kan behandles af et klagenævn eller en offentlig myndighed, skal denne mulighed være anvendt først. Og der ydes ikke retshjælp til denne behandling.

BONUS: Kontakt os i dag og få en gratis vurdering af, om du kan få retshjælpsdækning til din sag.

Hvilke omkostninger dækker en retshjælpsforsikring?

Hvis forsikringen accepterer at dække omkostningerne i forbundet med en retssag, dækker de samtlige omkostninger. Det vil sige både udgifterne til egen advokat og modpartens advokat (hvis sagen tabes) samt udgifter til retsafgift, syn og skøn mv.

Dog kun for så vidt omkostningerne ikke overstiger forsikringsdækningens maksimum. Hvis de samlede omkostninger overstiger dette maksimum, skal du selv betale omkostningerne herudover.

De fleste private retshjælpsforsikringer har et dækningsmaksimum på ca. 150.000 kr. pr. sag.

Medmindre andet fremgår af betingelserne, gælder dette maksimum både sagens behandling i byretten samt eventuel anke til landsretten.

Du skal do som udgangspunkt selv betale for selvrisikoen, hvis du gør brug af din retshjælpsforsikring. Hvis du opfylder betingelserne for at få fri proces, kan du dog blive fritaget fra at betale selvrisikoen.

Hvordan ansøger man om retshjælpsdækning?

Det er ved de fleste forsikringsselskaber en betingelse, at det er en advokat, der søger om retshjælpsdækning.

Du kan dog godt kontakte dit forsikringsselskab på forhånd for at høre om mulighederne for at få dækket din sag, men du kan først få et endeligt tilsagn om retshjælpsdækning, når din advokat har sendt en ansøgning til dit forsikringsselskab.

Hvis du har en sag, som du mener kan dækkes af din retshjælpsforsikring, skal du derfor kontakte en advokat, som herefter vil vurdere sagen og tage sig af kontakten til forsikringen.

Ansøgningen foregår typisk ved brug af et særligt ansøgningsskema der fremsendes til forsikringsselskabet sammen med oplysninger om sagen samt din forsikringspolice.

Sagsbehandlingstiden afhænger af det konkrete forsikringsselskab, men som regel kan du få svar på, om sagen kan dækkes inden for ca. 2-4 uger.

Hvis du vil vide mere om, hvorvidt du kan få din sag dækket af din retshjælpsforsikring, kan du kontakte os her.

Spørg en advokat med speciale i retssager

O

Få en gratis vurdering