Oldenburg Advokatfirma

Erhvervslejekontrakt – En komplet gennemgang

Erhvervslejekontrakt – En komplet gennemgang En erhvervslejekontrakt danner fundamentet for hele lejeperioden, og det er derfor vigtigt, at kontrakten indeholder alle væsentlige vilkår for parternes aftale. En erhvervslejekontrakt er kort sagt en lejeaftale mellem to erhvervsdrivende. Typisk vedrører erhvervslejekontrakter udlejning af f.eks. et kontor, lager, butik, restaurant eller en hel erhvervsejendom. Hvor beboelseslejemål reguleres efter […]

Alt du skal vide om en tidsbegrænset lejekontrakt

Alt du skal vide om en tidsbegrænset lejekontrakt Når man indgår en lejeaftale, vil man ofte støde på begrebet tidsbegrænsning. Men hvornår må en lejeaftale egentlig være tidsbegrænset? Selvom man som udgangspunkt har aftalefrihed, så indeholder lejeloven en række regler, der indskrænker parternes mulighed for frit at fastsætte aftalens vilkår. Et af de vilkår, der […]

Ny lov om loft over huslejestigninger

Ny lov om loft over huslejestigninger Folketinget har i september 2022 vedtaget en ny lov om et loft over huslejestigninger. Loftet kommer til at gælde de kommende 2 år. Det seneste års prisstigninger i samfundet, har medført tilsvarende stigninger i nettoprisindekset. Det har betydet, at lejere kunne se frem til en huslejestigning på op til […]

Komplet gennemgang af den nye Typeformular A 10. udgave

Komplet gennemgang af den nye Typeformular A 10. udgave Typeformular A 10. udgave blev endelig udgivet den 1. september 2022 efter der var trådt en ny lejelov i kraft den 1. september. Da den nye lejelov bl.a. medførte nye paragrafnumre til stort set samtlige bestemmelser i lejeloven, var det forventet, at der også ville komme […]

Få en gratis advokat med fri proces

Få en gratis advokat med fri proces Find ud af, om du kan få en gratis advokat med fri proces til at føre din sag, uanset om du selv skal anlægge en retssag eller der er blevet anlagt en sag mod dig. Når man er involveret i en civil retssag, skal der som regel afholdes […]

Få gratis advokatbistand med din retshjælpsforsikring

Få gratis advokatbistand med din retshjælpsforsikring Bliv klogere på, om du kan få økonomisk bistand gennem din retshjælpsforsikring, hvis du er blevet involveret i en civil retssag. Det er ofte en dyr fornøjelse at være involveret i en retssag. Derudover kan risikoen for at komme til at betale modpartens sagsomkostninger, hvis man skulle tabe sagen, […]

Alt du skal vide om den nye lejelov

Alt du skal vide om den nye lejelov Den 1. juli 2022 trådte den nye lejelov i kraft. Her er alt du skal vide om den nye lejelov og hvilken betydning ændringen af lejeloven har for dig, uanset om du er lejer eller udlejer. Hensigten med ændringen har været at præcisere og forenkle der gælder […]