Oldenburg Advokatfirma

Advokat til Boligkøb

Har du brug for en advokat til boligkøb? Vi hjælper med rådgivning om køb af bolig og hjælper naturligvis også med berigtigelse af handlen, når aftalen er på plads.

Kontakt os i dag for at få en gratis vurdering af din sag.

Advokat Frederik Jørgen Oldenburg

Advokat (L) Frederik Jørgen Oldenburg

Værd at vide om køb af bolig

Skal jeg bruge en advokat til boligkøb?

Det er ikke et krav i loven om, at der skal anvendes en advokat. Advokatens rolle vil ofte bestå i at gennemgå de mange dokumenter der ofte er en del af handlen. Det vil dog fremgå af mange købsaftaler, at den berigtigende rådgiver skal være advokat.

Advokaten har ansvaret for handlen og er derfor parternes forsikring, både i forhold til at sikre, at det hele gribes korrekt an, men også i det tilfælde, at der skulle opstå problemer før, under eller efter handlen.

Hvad skal der stå i købsaftalen?

Købsaftalen fastsætter rammerne for parternes aftale. Det er heri aftalens vilkår, som f.eks. oplysninger om ejendommen, pris, overtagelsesdato osv. fremgår. Det er derfor en god idé at sætte sig grundigt ind i, hvad der står i købsaftalen. Ofte er denne udarbejdet af ejendomsmægleren, som er sælgers rådgiver.

Med et advokatforbehold, kan man træde tilbage fra aftalen, selv efter den er skrevet under, hvis advokaten finder vilkår i købsaftalen som du ikke selv havde opdaget. Derfor anbefales det, at man sørger for at få indsat et advokatforbehold i købsaftalen, inden man skriver under.

Hvad er et skøde?

Skødet er det dokument, der bekræfter, hvem der er ejer af en ejendom – altså hvem der har adkomst til ejendommen og dermed kan disponere over denne. I forbindelse med en ejendomshandel aftales det mellem parterne, hvem der er ansvarlig for udarbejdelse af skøde. Det er oftest købers rådgiver, der skal stå for udarbejdelse og tinglysning af endeligt skøde.

Skødet skal tinglyses for at opnå endelig beskyttelse over for omverdenen. Det er således den til enhver til værende ejer af ejendommen i henhold til tinglysning, som er den formelle ejer af ejendommen. Tinglysning foregår digitalt på tinglysning.dk og foretages som regel af den samme person som har udarbejdet skødet.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Med en refusionsopgørelse bliver der lavet en fordeling af de udgifter, der er til ejendommen, således at køber og sælger kun betaler den forholdsmæssige andel af f.eks. ejendomsskatter for den periode, hvor de er ejere af ejendommen. Hvis sælgeren har betalt forud for en periode som køberen nu overtager, vil sælgeren blive refunderet for denne periode.

Forbrugsudgifter til f.eks. el, vand og varme afholdes typisk direkte over for forsyningsselskabet af henholdsvis køber og sælger, og medtages derfor sædvanligvis ikke i refusionsopgørelsen. Mens fordelingen af ejerudgifter beregnes på baggrund af overtagelsesdatoen, beregnes fordelingen af forbrugsudgifterne pr. dispositionsdatoen, da udgifterne herefter vedrører købers forbrug.

Hvem er ansvarlig for mangler?

En ejendom købes sædvanligvis i den stand som køber har set den i forud for aftalens indgåelse. I den forbindelse udarbejdes derfor både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, hvori køber kan gøre sig bedre bekendt med ejendommens generelle stand. Med en tilstandsrapport kan sælger fraskrive sig ansvaret for fejl og mangler ved boligen som enten er eller burde være medtaget i tilstandsrapporten.

En ejerskifteforsikring dækker skjulte fejl og mangler ved ejendommen, som ikke er medtaget i tilstandsrapporten. Typisk deles udgifterne til ejerskifteforsikringen mellem køber og sælger, da forsikringen sikrer begge. 

Vil du have et gratis råd om boligkøb?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder