Oldenburg Advokatfirma

Problemer med lejer?

Er du udlejer og har brug for en advokat?

Vi står klar til at hjælpe med lejeretlige udfordringer.

Advokat til udlejer - så nemt er det

Send spørgsmål om lejeret

Send os et spørgsmål om lejeret med en kort beskrivelse af din sag og dine kontaktoplysninger.

Gratis vurdering fra advokat

Vi gennemgår sagen, indhenter yderligere dokumentation og drøfter sagen med dig. Helt uden beregning.

Sagen føres

Hvis du ønsker vores hjælp, bliver sagen ført af en advokat med speciale i lejeret.

Gratis vurdering

Det koster ikke noget at spørge.

Kontakt os via formularen til højre, så vender vi tilbage inden for 48 timer med en gratis vurdering af din sag.

Priser

Vi tilbyder en fast pris på baggrund af den enkelte opgave.

I øvrige tilfælde afregnes efter medgået tid til en timepris på 1.850 kr. ekskl. moms.

Send spørgsmål

O

Læs mere om lejeret

Udarbejdelse af lejekontrakt

Lejekontrakten danner grundlaget for parternes aftale. Derfor er det vigtigt, at man har styr på, hvad der må og ikke må medtages i kontrakten.

Som udgangspunkt har vi i Danmark aftalefrihed, og det gælder naturligvis også inden for lejeretten. Dog indeholder dele af lejelovgivningen vilkår, der beskytter lejer.

Det betyder, at man ikke kan indføre hvad som helst i kontrakten, og at enkelte vilkår kan blive tilsidesat, hvis de strider mod lejelovens regler.

F.eks. kan der ikke frit aftales vilkår om opsigelse og huslejestigninger. Her må man i et vist omfang “nøjes” med at gøre brug af lejelovens udgangspunkter.

Vedligeholdelse og mangler

Det kan aftales i lejekontrakten, hvilken stand lejemålet skal være i, både ved aftalens indgåelse og undervejs i lejeperioden.

Den der har ansvaret for vedligeholdelse af den pågældende del af lejemålet, er også ansvarlig for, at denne del ikke er mangelfuld.

Hvis en del af lejemålet er mangelfuldt, har den anden part krav på, at manglen udbedres. Den ansvarlige part ender med at betale regningen herfor.

Både lejer og udlejer kan pålægges at foretage udbedringer i lejemålet undervejs i lejeperioden. 

Opsigelse og ophævelse

Lejelovgivningen indeholder begrænsede muligheder for udlejers adgang til at bringe en lejeaftale til ophør.

Opsigelse kan kun ske, hvis det fremgår af opsigelsesgrundende i lejelovgivningen. Ophævelse kræver misligholdelse fra lejers side.

Selv i tilfælde, hvor udlejer har ret til at opsige eller ophæve en lejeaftalt, indeholder loven regler for, hvilke formalitetskrav udlejer skal følge for at værne sig mod ugyldighed.

Både opsigelser og ophævelser skal f.eks. være skriftlige og indeholde en begrundelse. Derudover er det i særlige tilfælde et krav, at lejer skal have mulighed for at foretage afhjælpning.

Udsættelse af lejemål

Hvis udlejer gyldigt har ophævet et lejemål, men lejer nægter at flytte frivilligt, kan det være nødvendigt at få fogedens hjælp til at udsætte lejeren.

Udlejer kan ikke bare selv låse sig ind i lejemålet, tømme det for lejers ting og udskifte låse og nøgler, heller ikke selvom lejemålet er ophævet og lejeren ikke har ret til at være der.

Hvis lejeren nægter at flytte, kan effektiv udsættelse kun ske ved fogedens bistand.

Det er desuden vigtigt at udsættelsesager håndteres korrekt, da et uberettiget forsøg på udsættelse af lejer kan medføre, at udlejeren bliver erstatningsansvarlig.

Lejeretlig rådgivning

Lejeretten giver ofte anledning til forvirring og misforståelser. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvordan man er stillet, hvis man havner i en konflikt med sine lejere.

Hvad enten der er tale om lejekontrakten, vedligeholdelse, ophævelse eller fraflytning, står vi klar til at yde kvalificeret rådgivning.

Kontakt os gerne for en uforpligtende vurdering. Det er gratis spørge.

Er du udlejer og har du brug for en advokat ?

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.