Oldenburg Advokatfirma

Problemer med udlejer?

Er du lejer og har du brug for en advokat?

Vi står klar til at hjælpe i kampen mod din udlejer.

Advokat til lejer - så nemt er det

Send spørgsmål om lejeret

Send os et spørgsmål om lejeret med en kort beskrivelse af din sag og dine kontaktoplysninger.

Gratis vurdering fra advokat

Vi gennemgår sagen, indhenter yderligere dokumentation og drøfter sagen med dig. Helt uden beregning.

Sagen føres

Hvis du ønsker vores hjælp, bliver sagen ført af en advokat med speciale i lejeret.

Gratis vurdering

Det koster ikke noget at spørge.

Kontakt os via formularen til højre, så vender vi tilbage inden for 48 timer med en gratis vurdering af din sag.

Priser

Vi tilbyder en fast pris på baggrund af den enkelte opgave.

Hvis du ønsker bistand i forbindelse med en retssag, hjælper vi naturligvis med at søge om retshjælpsdækning eller fri proces.

Send spørgsmål

O

Læs mere om lejeret

Kontraktgennemgang

Lejekontrakten danner grundlaget for aftalen mellem lejer og udlejer. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad der står i din lejekontrakt.

Indholdet i lejekontrakten har både betydning ved lejeaftalens begyndelse og den dag, hvor du fraflytter lejemålet.

Uanset hvad du har skrevet under på i lejekontrakten, er det ikke alle vilkår der er gyldige. Lejeloven indeholder en række bestemmelser, der beskytter lejeren mod urimelige vilkår.

Vi kan hjælpe dig med at gennemgå og forstå din lejekontrakt. Både inden du skriver under på den, men også hvis du allerede er endt i en tvist med din udlejer.

Vedligeholdelse

Når du bor til leje har du i et vist omfang pligt til at holde det lejede ved lige.

Du har altid pligt til at holde lejemålet nogenlunde rent og pænt, men kan også være forpligtet til at udskifte dele af lejemålet i forbindelse med at dette slides og ældes.

Det vil fremgå af lejekontrakten, hvilken del af vedligeholdelsen, der tilhører lejer og hvilken der tilhører udlejer. Der skelnes mellem indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Hvis du påfører lejemålet skader bevidst eller uforsvarligt, kan du blive pålagt at betale for dette, selvom det ikke hører under din vedligeholdelsespligt.

Opsigelse og ophævelse

Lejeloven indeholder særlige bestemmelser om adgangen til at opsige eller ophæve lejeaftaler.

Som udgangspunkt kan lejer frit opsige lejeaftalen (medmindre den er tidsbegrænset). Udlejer har derimod begrænsede muligheder for at opsige lejer, da dette kræver hjemmel i lejeloven.

Begge parter har dog altid mulighed for at ophæve lejeaftalen, hvis den anden part misligholder aftalen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du som lejer ikke betaler din husleje til tiden.

Det er ikke ualmindeligt, at der fremgår særlige vilkår for opsigelse eller ophævelse i lejekontrakten. Disse er dog ikke nødvendigvis gyldige, da visse af lejelovens regler herom ikke kan fraviges selvom det indføres i kontrakten.

Tilbagebetaling af depositum

Hvis du har indbetalt et depositum i forbindelse med at du flyttede ind, skal dette gå til at dække udgifterne i forbindelse med istandsættelse af lejemålet, når du flytter.

Depositummet er dog ingen øvre grænse for, hvor meget udlejer kan kræve til betaling af istandsættelse, men udlejer skal naturligvis kunne dokumentere sit krav.

Hvis hele beløbet ikke er anvendt til istandsættelse – eller hvis udlejer ikke overholder fristerne til at gøre kravet gældende – har du krav på at få hele eller dele af depositummet tilbage.

Bemærk at der er forskel på depositum, forudbetalt husleje og indskud. Der gælder forskellige vilkår for fordelingen og anvendelsen af disse.

Lejeretlig rådgivning

Lejeretten giver ofte anledning til forvirring og misforståelser. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvordan man er stillet, hvis man havner i en konflikt med sine lejere.

Hvad enten der er tale om lejekontrakten, vedligeholdelse, opsigelse og ophævelse eller tilbagebetaling af depositum, står vi klar til at yde kvalificeret rådgivning.

Kontakt os gerne for en uforpligtende vurdering. Det er gratis spørge.

Er du lejer og har du brug for en advokat?

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.