Oldenburg Advokatfirma

Inkasso

Advokat til inkasso

Har du brug for en advokat til inkasso? Hos Oldenburg Advokater er vi specialister i advokatinkasso, og vi står klar til at hjælpe med at få pengene hjem på en hurtig og effektiv måde. Så kan I bruge jeres energi på det, der skaber værdi for jeres virksomhed.

Rådgivning om inddrivelse

Formålet med inkasso er ganske enkelt at opnå betaling for det arbejde eller den ydelse man har leveret. Der kan være stor forskel på, hvilken strategi der er den bedste, når man skal have pengene hjem. Derfor er det vigtigt, at man har lagt den rette strategi fra start.

Vores bistand omfatter

Har du brug for en advokat til inkasso?

Fortæl os om din hovedpine.

Så klarer vi resten.

Værd at vide om inkasso

Egeninkasso og fremmedinkasso

Egeninkasso er som navnet antyder den del af inkasso-processen der foregår hos fordringshaveren selv. Betyder det så, at man selv kan lave inkasso og få dækket sine omkostninger til det? Ja, det gør det faktisk. På samme vis som hvis man havde sendt en sag til inkasso hos en advokat eller et inkassobureau, kan man opkræve inkassoomkostninger for det inkassoarbejde man selv har udført.

Fremmedinkasso er på den anden side den situation, hvor man har overladt inddrivelsen til tredjemand, typisk enten en advokat eller et inkassobureau. 

Udenretlig og indenretlig inkasso

Udenretlig inkasso er den del af inkasso-processen, der finder sted inden en sag sendes i retten. Det vil sige fremsendelse af inkassobreve og foretagelse af telefonopkald. Både egeninkasso og fremmedinkasso kan således være en del af den udenretlige inkasso.

Når man taler om indenretlig inkasso, er der tale om del del af inkasso-processen, der foregår i retten. Det kan f.eks. udlægsforretninger i fogedretten, tvangsrealisation af aktiver eller fremsendelse af betalingspåkrav med henblik på at opnå et fundament til brug for tvangsfuldbyrdelse.

Hvor meget må jeg selv gøre?

Som fordringshaver selv er man ikke underlagt inkassolovens regler som eksempelvis advokater og inkassobureauer er. Så man har faktisk en smule udvidede beføjelser, hvis man selv vil inddrive sine udestående fakturaer. Dog skal man naturligvis overholde straffelovens regler om selvtægt og trusler.

Men man har faktisk som fordringshaver ret til at foretage samme inkassoskridt som et professionelt inkassobureau har. Man kan således både sende inkassobreve, indgive udlægsbegæringer til fogedretten og sende stævninger til civilretten. Og man kan naturligvis også opkræve gebyrer herfor i overensstemmelse med rentelovens regler.

Hvilke gebyrer kan jeg kræve?

De fleste har efterhånden lært, at man kan kræve rykkergebyrer á 100 kr. for i alt 3 rykkere. Derudover kan man kræve 100 kr. i inkassogebyr når man varsler om at sende sagen til inkasso. Hvis man har sendt en faktura til en erhvervsdrivende, kan man desuden opkræve et kompensationsbeløb på 310 kr. for hver enkelt faktura, der ikke er blevet betalt.

Når sagen er overgået til inkasso, må man opkræve et rimeligt og relevant beløb til at dække sine udgifter hermed. Dette gælder uanset om der er tale om egeninkasso eller fremmedinkasso. Hvis man selv foretager inkassation, kan man læse mere om, hvor meget man må kræve lige her.

Hvornår skal jeg sende sagen i retten?

Man vil typisk sende en inkassosag i retten af en af følgende årsager: for at opnå sikkerhed for kravet i form af et udlæg i skyldners aktiver, for at opnå fundament for kravet eller for at afbryde kravets forældelse. Hvis man ikke har fundament for sit krav, og der ikke er indsigelse mod kravet, kan man sende et betalingspåkrav til fogedretten.

Hvis skyldner bestrider kravets eksistens – og der således foreligger en indsigelse – skal kravet først en tur igennem civilretten, så der kan afsiges dom om, hvorvidt kravet består eller ej. Der vil herefter køre en almindelig civil retssag. Hvis kravets hovedstol overstiger 100.000 kr. kan man ikke sende et betalingspåkrav til fogedretten, og skal i stedet ligeledes igennem civilretten.

Vil du have et gratis råd om inkasso?

Fortæl os, hvad du gerne vil høre nærmere om og hvornår du har tid. Så kontakter vi dig for en vurdering af din sag. Helt uden beregning.

O

Arbejdsområder

Det er nemt.

Bare fortæl os om din udfordring.

Så gør vi det beskidte arbejde.